top of page

Columbia University in the City of New York 

Women's Gender Studies Department

various printed material designs.basılı malzeme tasarımları

annual report designs.yıllık rapor tasarımları 2018, 2019

poster designs.poster tasarımları 

conference booklet and printed material designs.konferans için basılı malzemelerin tasarımı

exhibition designs.sergi tasarımı

city.şehir New York

date.tarih 2014-present.2014 itibari ile

for more information.daha fazla bilgi için https://www.socialdifference.columbia.edu

click on the designs to view them.görüntülemek için tasarımların üzerine basınız

Screen Shot 2020-04-21 at 18.05.17.png
Screen Shot 2020-04-21 at 18.06.23.png
Screen Shot 2020-04-21 at 18.05.08.png
Screen Shot 2020-04-21 at 18.06.06.png
Screen Shot 2020-04-21 at 18.05.00.png
bottom of page