top of page

Atlantic Fellows

at London School of Economics (LSE)

corparate identity design.kurumsal kimlik tasarımı

printed material designs.basılı malzemelerin tasarımı

conference booklet and printed material designs.konferans için basılı malzemelerin tasarımı

date.tarih 2018-present.2018 itibari ile

city.şehir London.Londra

for more information.daha fazla bilgi için https://afsee.atlanticfellows.org/

AtlanticFellows.png

click to look at the booklet.kitapçığa göz atmak için tıklayınız

Please note that it contains only a part of the booklet.

Sadece kitapçığın bazı sayfalarını içermektedir.

bottom of page