Atlantic Fellows

at London School of Economics (LSE)

corparate identity design.kurumsal kimlik tasarımı

printed material designs.basılı malzemelerin tasarımı

conference booklet and printed material designs.konferans için basılı malzemelerin tasarımı

date.tarih 2018-present.2018 itibari ile

city.şehir London.Londra

for more information.daha fazla bilgi için https://afsee.atlanticfellows.org/

AtlanticFellows.png

click to look at the booklet.kitapçığa göz atmak için tıklayınız

Please note that it contains only a part of the booklet.

Sadece kitapçığın bazı sayfalarını içermektedir.