top of page

Columbia Global Centers Istanbul

various printed material designs.basılı malzeme tasarımları

annual report designs.senelik rapor tasarımları 2015, 2015-2017, 2018-2019

briefing notes.briefing tasarımları

to view the publications please visit.yayınlanan tasarımları incelemek için

https://globalcenters.columbia.edu/content/istanbul-publications

date.tarih 2014-present.2014 itibari ile

for more information.daha fazla bilgi için https://globalcenters.columbia.edu/istanbul

bottom of page