top of page
horse.jpg

Equine Bodywork Hakkında
About Equine Bodywork

Equine Bodywork'ün Atınıza Faydaları
Benefits of Equine Bodywork 

 

At sporlarında rekabet giderek kızışıyor. Neyin gerekli olduğuna; yani hazırlık ve bakım sonrası kalitesine odaklanmamızın zamanı geldi. Bodywork tam da bunu yapar.

 

Competition in equine sports is becoming increasingly intense. It is time for us to concentrate on what essential- the quality of preparation and after-care. Bodywork just does that. 

Gelişen performans
Improved performance

Bodywork seansları, atınızın yürüyüşünü, hareket açıklığını geliştirebilir, ve dayanıklılığını arttırır.

 

Bodywork sessions can enhance your horse's gait, range of motion,

and improve its stamina.

Rehabilitasyon
Rehabilitation

Atınız bir yaralandıysa, mümkün olan en kısa sürede ele alınması gerekir. Gecikme yaralanmayı kötüleştirebilir ve iyileşme süresini etkileyebilir. Bir bodywork uygulayıcısı, at sağlık bakım ekibinizin bir parçası olmalıdır. Veteriner hekiminiz ve at fizyoterapistinizle birlikte bodyworkerlar, iyileşmeyi hızlandırmaya ve atın gücünü, esnekliğini ve hareketliliğini geliştirmeye yardımcı olan masajlar sağlar.

 

If your horse has incurred an injury, it needs to be addressed as soon as possible. A delay can worsen the injury and affect healing time. A bodywork practitioner should be a part of your equine health care team. Along with your veterinarian and equine physical therapist, your bodywork specialist provides massages that help accelerate healing and improve strength,

flexibility, and mobility.

Kollamak
Prevention

Muhtemelen, bodywork çalışmasının

en önemli nedeni yaralanmaların önlenmesidir. Bir bodyworker, sertlik ve kas spazmları gibi sorunların erken belirtilerini tespit edebilir. Bu sorunları erken tedavi ederek, yaralanma tedavisi ve rehabilitasyonunun acısından ve maliyetinden kaçınılabilir.

 

Arguably, the most important reason for bodywork is injury prevention. A bodywork practitioner can spot early signs of trouble, such as stiffness and muscle spasms. By treating these issues early, the pain and cost of injury treatment and rehab may be avoided.

Equine Bodywork Nedir?
What is Equine Bodywork

Bu benzersiz uygulamalı sistem, yumuşak doku ile kas ve yapının simetrisini değerlendirmek için özel manuel palpasyon yöntemleri uygulayarak ve ayrıntılı statik ve dinamik değerlendirmeler kullanarak atınızın tüm vücuduna hitap eder. Her disiplinde çalışan atlara en uygun desteği sağlamak için spor masajı, yumuşak doku mobilizasyonu, esneme, hareket açıklığı ve aktivasyon egzersizlerinin yanı sıra "odak" noktası çalışması (stres ve tetik noktaları) dahil olmak üzere farklı vücut çalışması tekniklerini birleştirmektedir.  Fonksiyonel at kas-iskelet anatomisine ilişkin akademik kesinliği yansıtan Equinology® Yaklaşımı, kapsamlı bir şekilde anatomik olarak atıfta bulunulduğu için öne çıkıyor.

This unique hands-on system addresses the whole body, implementing specific manual palpation methods to assess soft tissue and symmetry of muscle and structure, and utilising detailed static and dynamic evaluations. Different bodywork techniques — including sports massage, soft-tissue mobilization, stretching, range of motion and activation exercises, as well as “focal” point work (stress and trigger points) — are combined to provide optimal support for horses working in every discipline. Reflecting academic precision in reference to functional equine musculoskeletal anatomy, the Equinology® Approach stands out because it is comprehensively anatomically referenced. 

Screenshot 2023-02-02 at 19.35.40.png
Image by Avi Theret

Bodywork Formları
Forms of Equine Bodywork

Bodywork, vücut masajı, akupunktur ve daha fazlası gibi birçok bütünsel tedavi biçimini kapsayan şemsiye bir terimdir.

 

Hayvanlar da dahil olmak üzere tüm bedenler eşit yaratılmamıştır. İnsan hastalar gibi, iyi bir at body work uzmanı, seansı atın özel ihtiyaçlarına göre kişiselleştirir. Seansın başarılı olmasını sağlamak için bir atın rahatsızlığının kesin nedenini belirlemek önemlidir.

 

Bodywork is an umbrella term that encompasses many forms of holistic treatments, such as body massage, acupressure, and more.

 

Not all bodies are created equal, including animals'. Like human clients, a good equine bodywork specialist personalizes the treatment to the horse's specific needs. It is important to pinpoint the exact cause of a horse's discomfort to ensure the session is successful.

Craniosacral

CranioSacral Terapi, ağrıyı hafifletmek ve sağlığı ve performansı iyileştirmek için gerilimleri serbest bırakan yumuşak, elle yapılan bir tekniktir.

 

CranioSacral Therapy is a gentle, hands-on technique that releases tensions in order to relieve pain and improve health and performance.

Acupressure

Basınç noktalarını uyarmak için parmakların, dirseklerin, avuç içlerinin veya cihazların kullanılması

 

The use of fingers, elbows, palms, or devices to stimulate pressure points

Therapeutic

Therapeutic masaj, gerginliği hafifletmeye ve genel sağlık dengesini iyileştirmeye yardımcı olmak için gelişmiş modaliteler kullanır.

 

Therapeutic massage uses advanced modalities to help relieve strain and improve overall health balance

White Horse

Bodywork Ne Sıklıkta Yapılmalı?
How Often Should Bodywork Be Done?

Ne Zaman Equine Bodywork Yapmak Doğrudur?
When is it right to have a Equine Bodywork session?

Dressage Horse

Atınız Bodywork olduğu gün ve ertesi günü hafif çalışması gerekmektedir.
Your horse needs to work lightly on the day and the following day of Bodywork.

Equine Bodywork seansının sonrasında atınızın 2 saat içerisinde en az 10 dakika elde tempolu yürümesi ya da hafif çalışması (sadece süratli, dörtnal) gerekmektedir.

After the Equine Bodywork session, your horse must walk by hand for at least 10 minutes  within 2 hours. Or he must do some light work involving only trotting and canter. 

01-Horse-Set-01.webp

Atımlı Elektro Manyetik Frekans Seansları
Pulsed Electro Magnetic Frequency Sessions

* Bu hizmet, Haziran ayında EQ25: Klinik Araştırma Yöntemi ve Analizine Giriş konulu sertifikamı aldıktan sonra hizmete sunulacaktır.

* This service will become available after I get my certificate on EQ25: Introduction to Clinical Research Methodology and Analysis in June.

PEMF (Pulsed Electro Magnetic Frequency) seanslarının atınızın vücudu üzerinde olumlu bir etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Önleme açısından atınızın sağlığını güçlendirir ve hastalıktan sonra yenilenmeyi destekler. Antrenman sırasında veya yarışmalara hazırlanırken esnekliği artırır. Ayrıca, kas gerginliği veya tendon/bağ/kas yaralanmasından kurtulma dahil olmak üzere iyileşme sürecinde değerli destek sağlayabilir.

 

Bu seanslar, herhangi bir dış madde ilavesi olmaksızın kendi proseslerini kullanarak vücudun kendi sistemlerini kullanarak performansı arttırdığı için performans arttırıcı olarak değerlendirilmez.

PEMF (Pulsed Electro Magnetic Frequency) sessions has been proven to have a positive impact on your horse’s body. It strengthens your horse’s health in terms of prevention and promotes regeneration after illness. It improves suppleness during training or when preparing for competitions. It can also provide valuable support during the healing process, including recovery from muscle tension or tendon/ligament/muscle injury.

PEMF sessions are not considered as performance enhancing by as it uses the bodies own systems to increase performance using its own processes without the addition of any outside substances. 

Logo.png

IEBW üyesi
A member of IEBW

At vücut çalışması alanında farklı okullar ve eğitim seviyeleri vardır. IEBWA üyeleri, meslekte en yüksek nitelik seviyesine sahiptir. Çalışmalarına ek olarak, at/hayvan spor terapisi ile ilgili yıllık sürekli eğitimi tamamlarlar.

 

IEBWA üyeleri, atınızın bakımını bir ekip ortamında en iyi şekilde desteklemek için diğer profesyonellerle birlikte çalışırlar. ​

 

At sahipleri, seçtikleri IEBWA uygulayıcısının yüksek bir eğitim standardına ulaştığı ve uygulayıcının at/hayvan sporları masajıyla ilgili etik uygulama kapsamında çalıştığından emin olabilir.

There are different schools and levels of training in the field of equine bodywork.

 

IEBWA members hold the highest level of qualification within the profession. In addition to their studies, they complete annual continued education relevant to equine/animal sports therapy. IEBWA members work with fellow professionals, to best support your animal’s care in a team setting.

Owners can be assured that the IEBWA practitioner of their choice has attained a high standard of training and that the practitioner works within the ethical scope of practice, related to equine/animal sports massage.

Fürüzan Melis Bağatır

I was blessed with the healing energies to restore the health of my patients and improve their lives through alternative treatments. I am mainly a dedicated Bodyworker, but I often use or recommend other alternative methods for ongoing treatment. My ultimate goal is to heal, but also to teach my patients a better approach to their own health. Get in touch to find out what I can offer you.

  • Instagram
17 10  70cm (213).JPG

Uzun vadeli tutarlılık
yoğunluğu yener
Longterm consistency
beats intensity

This is a paragraph area where you can add your own text. Just click “Edit Text” or double click here to add your own content and make changes to the font. It's a great place to tell a story about your business and let users know more about you.

Sertifikalar
Certificates

2022

Equinology Institute,

Online Certification

(Online Sertifikasyon)

EQ50: Equine Anatomy 

EQ50: At Anatomisi

2022-2023

Equinology Institute,

Writtle University

Chemsford UK

EQ100E: Equinology Equine Body Worker (EEBW) Certification Course

EQ100E: Equinology Equine Body Worker (EEBW) Sertifikasyon Kursu

2023 (INTENDED)

Equinology Institute,

Online Certification

(Online Sertifikasyon)

EQ25: Introduction to Clinical Research Methodology and Analysis

EQ25: Klinik Araştırma Yöntemi ve Analizine Giriş

2023-2025 (INTENDED)

College of Animal Physiotheraphy

Buckinghamshire, UK

Diploma in Animal Physiotherapy

Hayvan Fizyoterapisi Alanında Diploma

  Okumalar
  Reading
 

Atlarda spor masajının faydaları hakkında bazı pdf'ler (sadece ingilizce)

Here are some pdf's about the benefits of sports massage (only in english)

bottom of page